• CLIPPING

Clipping alebo výstrižková služba je doplnková služba k online alebo offline monitoringu, ktorá zabezpečuje dodávanie mediálnych príspevkov v elektronickej forme v identickej podobe, ako boli uverejnené v konkrétnych tlaèených médiách.. Clipping využívajú napríklad PR agentúry, či marketingové oddelenia firiem, teda tí, pre ktorých je dôležitá aj obrazová stránka uverejnenej informácie.


  • DIGITÁLNE NAHRÁVKY

Slovakia Online zálohuje archív nahrávok televíznych a rozhlasových vysielaní v digitálnej kvalite od 1.3.2009. Výstup Vám na základe Vašej požiadavky zašleme na email, umožníme Vám prístup na FTP prípadne napálime na DVD.

  • SPOLUPRÁCA S PARTNERSKÝMI AGENTÚRAMI

Prostredníctvom profesionálnych partnerov zabezpečíme pre našich klientov:


  • návrh účinných komunikačných kanálov na základe analýz a prieskumov spotrebiteľského správania,konkurenèného správania a poznatkov mediálneho trhu v spojení s našimi kreatívnymi myšlienkami a nápadmi.
  • nákup reklamného priestoru, adaptáciu TV spotov, zverejnenie inzercie v médiách a iné PR aktivity
  • komunikačný servis pod jednou strechou za finančne výhodných podmienok