Mediálne analýzy sú určené pre klientov, ktorí chcú zistiť, ako ich vníma verejnosť a najmä médiá. Pomôžeme Vám odhaliť hlbšie súvislosti a odkryjeme mediálny obraz Vašej spoločnosti.

Mediálne analýzy pre Vás spracuje skupina odborníkov na základe Vašich individuálnych požiadaviek. Ich súčasťou sú okrem iného aj informácie o medializácii Vašej spoločnosti, jej predstaviteľov, prípadne konkurencie.

Mediálna analýza bude spracovaná kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami. Forma dodania analýzy s možnosťou cudzojazyčnej mutácie bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Mediálne analýzy sú určené predovšetkým pre firmy:

  • z oblasti bankovníctva, poisťovníctva
  • z oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
  • štátne inštitúcie
  • mimovládne organizácie


Mediálna analýza Vám poskytne ucelený a komplexný pohľad na danú tému cez optiku médií - za určité časové obdobie (týždeň, mesiac, štvrťrok...).

Ukážky kvantitatívných analýz za aktuálne obdobie z rozličných sektorov nájdete na stránke www.mediahit.sk