Na základe Vašich požiadaviek a potrieb spolu zadefinujeme kľúčové slová pre získavanie relevantných článkov a informácií o Vašej spoločnosti, konkurencii či iných pre Vás zaujímavých a dôležitých témach.

Špecializovaný tím Vám vypracuje monitoring na kľúč, zodpovedajúci požadovanej forme, periodicite a špecifikácii sledovaných zdrojov.

Offline monitoring si pravidelne nájdete vo Vašej emailovej schránke, webovej stránke alebo Vám zašleme hyperlinový odkaz.

Vybrané články pre Vás zatriedime do jednotlivých tém a grafickú formu monitoringu prispôsobíme Vašej korporátnej identite. Automaticky vytváraný archív monitoringov môžete podľa potrieb ďalej upravovať, tlačiť alebo vymazávať. Web stránku monitoringu je možné rozdeliť na viac účtov s rôznymi úrovňami užívateľských práv.

 

  • OFF LINE MONITORING ŠPECIÁL

Monitoring „šitý“ na mieru klienta. Na základe zadaných požiadaviek prispôsobíme výber požadovaných informácií, zatriedenie do tém a upravíme vzhľad celkového výstupu.

 


  • OFF LINE MONITORING ŠTANDARD

Univerzálny monitoring zameraný na oblasti, akými sú: bankovníctvo, poisťovníctvo, stavebníctvo, prílev nových investícií, prehľad o predaji majetku, ako aj verejnom obstarávaní.


  • actual report
  • investor report
  • info report
  • business report
  • RIZIKOVÝ MONITORING

Zaslaním okamžitej informácie o zverejnení negatívnej zmienky v médiách, vytvárame pre klienta priestor, ktorý mu poskytne dostatok času na zaujatie stanoviska, prípadne na prípravu návrhu opatrení.
Každá, i naoko nepatrná, negatívna informácia v médiách môže poškodiť imidž klienta, prípadne zhoršiť jeho postavenie na trhu.
Rizikový monitoring pomáha v podstatnej miere znížiť mediálnu silu rizikových informácií.