• ACTUAL REPORT

V pravidelných intervaloch (denných a týždenných) Vám emailom zašleme pdf dokument prípadne pripravíme na web stránke prehľad udalostí dňa z vybraného sektora vo forme krátkych anotácií. Umožníme Vám tak prístup do databázy, v ktorej uvidíte informáciu v plnom znení. Dostupné sektory: bankovníctvo, poisťovníctvo, stavebníctvo, IT, automobilový priemysel.

  • INVESTOR REPORT

Aktuálny, jasný a prehľadný sumár nových investícií prichádzajúcich na Slovensko. Informácie o plánovanom mieste investície, o produktoch, o predpokladanej výške investície, množstve zamestnancov, vrátane kontaktu na investora s krátkym popisom zámeru, zašleme klientovi raz týždenne e-mailom.

  • INFO REPORT

Pre všetkých manažérov, ktorí chcú mať denne prehľad a nechcú strácať čas, poskytujeme informácie o najmedializovanejších udalostiach dňa, akými sú napríklad zmeny v legislatíve, politické a ekonomické udalosti z domova i zo sveta, zásadné vyjadrenia politikov, a ďalšie významné udalosti z celospoločenského diania.        

  • BUSINESS REPORT

Informácie o konkurzoch, exekúciách, dražbách, výberových konaniach, valných zhromaždeniach, súťažiach a výročných správach. Informácie spracúvame denne z nasledujúcich zdrojov: Hospodárske noviny, Nový čas, Pravda, SME, Roľnícke noviny, Profit, Trend. Ďalšie zdroje zabezpečíme podľa požiadaviek klientov.